Vestiging voorkeursrecht ex artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten locatie Raadhuisstraat 2 te Dinxperlo

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vestiging voorkeursrecht ex artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten locatie Raadhuisstraat 2 te Dinxperlo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Aalten maken op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 21 februari 2017 heeft besloten gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aanwijzing vindt plaats op basis van artikel 5 van de Wvg. De aanwijzing betreft een perceel in Dinxperlo, kadastraal bekend gemeente Dinxperlo, sectie A, nummer 6094, groot ca. 248 m², plaatselijk bekend Raadhuisstraat 2 te Dinxperlo.GevolgenDe vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren van de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden wensen te verkopen, deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. De eigenaren van het perceel ontvangen hierover afzonderlijk bericht. Het besluit treedt in werking op 24 februari 2017 (één dag na publicatie in de Staatscourant). Ter inzageHet besluit van de gemeenteraad ligt samen met de verdere bijbehorende bijlagen met ingang van 25 februari 2017 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 te Aalten.Bezwaar tegen voorlopige aanwijzingOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij de raad van de gemeente Aalten. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na publicatie in de Staatscourant. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat daardoor de werking van het besluit wordt opgeschort. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat spoed is vereist, kan een voorlopige voorziening (b.v. schorsing) vragen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aalten, 8 februari 2017Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2017.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. gmb-2017-29840

Gerelateerde berichten