Vastgesteld bestemmingsplan “Kern Dinxperlo 2012, ontsluiting bedrijventerrein Hietveld”

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan “Kern Dinxperlo 2012, ontsluiting bedrijventerrein Hietveld”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad heeft op 21 februari 2017 het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Dit plan maakt een gewijzigde ontsluiting van het bedrijventerrein Hietveld op de provinciale weg N317 mogelijk. De ontsluiting wordt voorzien ter hoogte van de Rietstapperweg. De aanvankelijk geprojecteerde ontsluiting ten zuiden van de waterloop van het Waterschap Rijn en IJssel komt te vervallen en krijgt een groene invulling. Daarnaast worden enkele kleine aanpassingen in het plan doorgevoerd.InzienMet ingang van woensdag 1 maart 2017 ligt het raadsbesluit met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00081-VG01). Ook kunt u via http://aalten.gemeentedocumenten.nl de digitale bestanden van het plan verkrijgen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 in Aalten).BeroepTegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen, kan gedurende de beroepstermijn beroep instellen. De beroepstermijn is van donderdag 2 maart 2017 tot en met woensdag 12 april 2017. Uw beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. InformatieHeeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer G.H. Scheffer via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2017.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. gmb-2017-30539

Gerelateerde berichten