Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van één vrijstaande woning aan de Veldmate 19B te Dinxperlo.

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van één vrijstaande woning aan de Veldmate 19B te Dinxperlo..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Er is een plan ingediend voor het bouwen van een vrijstaande woning op de locatie Veldmate 19B te Dinxperlo. Het college wil -gezien de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing meewerken aan dit plan en met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht afwijken van het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft voor dit project op 17 december 2019 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.InzienMet ingang van maandag 30 december 2019 ligt het ontwerpbesluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.OV00023-ON01) of via onze website www.aalten.nl onder Inwoners/Wonen en bouwen/Ruimtelijke plannen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 in Aalten.ZienswijzenTijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van ´zienswijze omgevingsvergunning Veldmate 19B, bouw vrijstaande woning´. InformatieWilt u ondersteuning bij het inzien van de omgevingsvergunning op www.ruimtelijkeplannen.nl of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2019.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. gmb-2019-311498

Gerelateerde berichten