Besluit omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woning nabij de Keupenstraat 27 te Dinxperlo

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woning nabij de Keupenstraat 27 te Dinxperlo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van één levensloopbestendige woning nabij de Keupenstraat 27 te Dinxperlo.InzienMet ingang van woensdag 25 mei 2022 ligt het besluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage. De vergunning is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.OV00030-VG01) of via onze website www.aalten.nl onder Inwoners/Wonen en Bouwen/Ruimtelijkeplannen. U kunt de vergunning ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 in Aalten.Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpbesluit. BeroepDe mogelijkheid bestaat om beroep in te stellen tegen de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.De beroepstermijn is van donderdag 26 mei 2022 tot en met woensdag 6 juli 2022.De mogelijkheid tot het instellen van beroep staat open voor belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren te brengen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:- de naam en het adres van de indiener;- de dagtekening (datum);- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;- de gronden van het beroep (motivering).Voorlopige voorziening Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.InwerkingtredingHet besluit tot verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2022.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. gmb-2022-233421

Gerelateerde berichten