Bestemmingsplan ‘Kern Dinxperlo, herziening vml. De Wegwijzer’ vastgesteld

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan ‘Kern Dinxperlo, herziening vml. De Wegwijzer’ vastgesteld.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het bestemmingsplan ‘Kern Dinxperlo, herziening vml. De Wegwijzer’ is op 28 november 2023 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Inzien Met ingang van woensdag 13 december 2023 ligt het raadsbesluit met bijbehorende stukken ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00113-VG01) of via onze website www.aalten.nl. U kunt het plan ook op afspraak inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 in Aalten).Beroep Tegen het ontwerp van het plan zijn enkele zienswijzen naar voren gebracht. Belanghebbenden kunnen gedurende de beroepstermijn beroep instellen. De beroepstermijn is van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024. Uw beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. InformatieWilt u ondersteuning bij het inzien van bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 16-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dinxperlo
  2. gmb-2023-538972

Gerelateerde berichten