Ottenshof 9, Dinxperlo: bouw van 5 levensloopbestendige woningen

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ottenshof 9, Dinxperlo: bouw van 5 levensloopbestendige woningen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van vijf levensloopbestendige woningen aan de Ottenshof 9 te Dinxperlo. Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan dit plan met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijken van het bestemmingsplan).Inzien Met ingang van donderdag 11 april 2024 ligt het ontwerpbesluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.OV00053-ON01) of via onze website www.aalten.nl onder Wonen en leven/Wonen en Bouwen/Ruimtelijke plannen/Ruimtelijke plannen. U kunt het plan ook op afspraak inzien op het gemeentekantoor (Hofstraat 8 in Aalten).Zienswijzen Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van 'zienswijze omgevingsvergunning Ottenshof 9 te Dinxperlo'.Informatie Wilt u ondersteuning bij het inzien van ruimtelijke plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 07-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. gmb-2024-155582

Gerelateerde berichten