Provincie Gelderland Natuurbeschermingswet 1998 locatie Bargerdijk 1 Dinxperlo

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland Natuurbeschermingswet 1998 locatie Bargerdijk 1 Dinxperlo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 te weigeren voor het in gebruik hebben van een varkenshouderij aan de Bargerdijk 1, 7091 EZ Dinxperlo. Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd. Mogelijkheid van inzien Het besluit ligt van 15 oktober 2014 tot 26 november 2014 ter inzage bij de receptiebalie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren, of kan worden ingezien via de provinciale website (www.gelderland.nl > actueel > bekendmakingen). Kopieën van ter inzage gelegde stukken worden op verzoek toegestuurd. U kunt hiervoor contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99. Rechtsmiddelen Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit vóór . Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf. Wilt u meer weten? Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99. Arnhem, 8 oktober 2014 - zaaknummer 2014-008044 Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2014.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. prb-2014-2554

Gerelateerde berichten