Provincie Gelderland Waterwet locatie Helmkamp 25 Dinxperlo

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland Waterwet locatie Helmkamp 25 Dinxperlo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Vergunningverlening Waterwet Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een vergunning ingevolge de Waterwet te verlenen voor de klimatisering van het gebouw van bouwbedrijf Klaassen, gelegen aan de Helmkamp 25 te Dinxperlo. Mogelijkheid tot inzien Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de verzending ter inzage bij de gemeente Dinxperlo tijdens de gebruikelijke openingsuren. Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99. De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2016-002399 te vermelden. Rechtsmiddelen Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar maken tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2016-002399. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf. Wilt u meer weten? Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99. Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2016.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. prb-2016-2798

Gerelateerde berichten