Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie De Bijvank e.o. in Dinxperlo

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie De Bijvank e.o. in Dinxperlo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Voornemen besluit bodemsaneringGedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een melding op grond van de Wet bodembescherming hebben ontvangen van een bodemverontreiniging aan De Bijvank e.o. te Dinxperlo.Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen de ernst van het geval van bodemverontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering vast te stellen en in te stemmen met het saneringsplan . De bodem ter plaatse is sterk verontreinigd met asbest. Deze verontreiniging zal door middel van ontgraving worden verwijderd.Mogelijkheid van inzienDe ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage.Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2018-012194te vermelden.RechtsmiddelenBelanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn hun zienswijze over het ontwerpbesluit indienen, onder vermelding van zaaknummer 2018-012194. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf.Wilt u meer weten?Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2018.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. prb-2018-8274

Gerelateerde berichten