Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Anholtseweg 26, 26 A-C in Dinxperlo

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Anholtseweg 26, 26 A-C in Dinxperlo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid verleend op grond van de Wet bodembescherming van een bodemverontreiniging aan de Anholtseweg 26, 26 A-C te Dinxperlo. Ook hebben zij ingestemd met de aanpak van de deelsanering. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. De verontreiniging in de grond wordt ontgraven en er wordt een leeflaag of isolatielaag aangebracht.Mogelijkheid van inzienDe besluiten en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2019-005245.BezwaarBelanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar maken tegen de besluiten. Vermeld hierbij het zaaknummer 2019-005245. Onderaan het besluit leest u hier meer over.Wilt u meer weten?Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2019.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. prb-2019-3972

Gerelateerde berichten