Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Anholtseweg 10 in Dinxperlo

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Anholtseweg 10 in Dinxperlo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid verleend op grond van de Wet bodembescherming van een bodemverontreiniging aan de Anholtseweg 10 te Dinxperlo. Ook hebben zij ingestemd met de aanpak van de sanering. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering spoedeisend is. De verontreiniging in de grond wordt plaatselijk ontgraven en vervolgens afgedekt.Mogelijkheid van inzienDe besluiten en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2023-011919.BezwaarBelanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar maken tegen de besluiten. Vermeld hierbij het zaaknummer 2023-011919. Onderaan het besluit leest u hier meer over.Wilt u meer weten?Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2023.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 17-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dinxperlo
  2. prb-2023-13250

Gerelateerde berichten