Ontwerp bestemmingsplan ‘Brüggenhütte, Dinxperlo’

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp bestemmingsplan ‘Brüggenhütte, Dinxperlo’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Met ingang van vrijdag 14 januari 2011 ligt gedurende zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Brüggenhütte, Dinxperlo’ ter inzage. Dit plan maakt in Dinxperlo in het gebied tussen de Anholtseweg en de Aa-strang, ter hoogte van hotel Brüggenhutte, de uitbreiding en herinrichting van de waterzuivering (RWZI) en de sanering en herinrichting van de voormalige vuilstort tot een parkje mogelijk. Het plan is te bekijken via onze website www.aalten.nl onder Aalten Actueel/ bekendmakingen. Hier leest u hoe u het plan digitaal kunt raadplegen en de digitale bestanden van het plan kunt verkrijgen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor, locatie Nassaustraat 5 in Aalten. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad van Aalten. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad, postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan Brüggenhütte, Dinxperlo’. Als u meer wilt weten over de toekomstige inrichting, het bestemmingsplan, de bodemsanering of de techniek van de toekomstige waterzuivering dan bent u op woensdagavond 19 januari 2011 van harte welkom op de inloopavond. Deze wordt gehouden in Sportcentrum Het Blauwe Meer, Helmkamp 17 in Dinxperlo. U kunt hier tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen om stukken in te zien en voor een persoonlijke toelichting. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak om mondeling een zienswijze in te dienen kunt u contact opnemen met het team VRO, telefoonnummer (0543) 49 31 54.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2011.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. stcrt-2011-290

Gerelateerde berichten