Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Dinxperlo 2012’; Aalten

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Dinxperlo 2012’; Aalten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Met ingang van vrijdag 31 augustus 2012 ligt gedurende zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kern Dinxperlo 2012’ ter inzage. Dit plan heeft betrekking op het gehele grondgebied van het dorp Dinxperlo, dus het centrumgebied, de woonwijken, het bedrijfsterrein en enkele daarop aansluitende gebieden. Het plan beoogt aan het bestaande bebouwde gebied een actuele bestemmingsregeling toe te kennen voor het plangebied, waarbij tevens de gewenste ontwikkeling wordt aangegeven. Het plangebied wordt globaal begrenst door de landsgrens, de Rondweg, De Hoonhorstweg, De Beggelderdijk, De Stulendreier, De Hagen, Bosmanslaan, de Hooilanden, de Kalverweidendijk, De Veldmate, De Aaldersbeeklaan, de Aaltenseweg en de Keupenstraat. Op bijgaand kaartje is het gebied aangegeven. Het woongebied/bestaande bebouwde gebied is in geel/oker aangegeven; de werkfuncties in paars, het kernwinkelgebied in rood, de sport(velden) in donkergroen. Het plan is te bekijken via onze website www.aalten.nl onder AaltenActueel/bekendmakingen. Hier leest u hoe u het plan digitaal kunt raadplegen en de digitale bestanden van het plan kunt verkrijgen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor, locatie Nassaustraat 5 in Aalten. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad, postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012’. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak om mondeling een zienswijze in te dienen kunt u contact opnemen met het team Ruimte en Economie, telefoonnummer (0543) 49 31 51/52 de heren Scheffer of Van der Hoogte.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2012.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. stcrt-2012-18048

Gerelateerde berichten