VERKEERSBESLUIT EUROPASTRAAT DINXPERLO

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: VERKEERSBESLUIT EUROPASTRAAT DINXPERLO.

Meer informatie over deze bekendmaking:

21 november 2013, Aalten Verkeersbesluit tot het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Europastraat te Dinxperlo nabij basisschool de Bosmark. Aanleiding Voor mensen welke slecht ter been zijn, is het noodzakelijk een algemene parkeerplaats aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats omdat de betreffende personen geen lange afstand te voet kunnen afleggen. Er zijn op de aangegeven tijden onvoldoende vrije parkeerplaatsen met voldoende in-/uitstapruimte. Hierdoor zijn de betreffende personen genoodzaakt de auto verder van de woning te parkeren. De basisschool de Bosmark heeft geen mogelijkheid om op eigen terrein een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren. Door het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom de Europastraat in stand gehouden. Maatregel Om een parkeergelegenheid met voldoende in en uitstapgelegenheid te creëren, is er een vergroot parkeervak aangelegd. Door plaatsing van het bord E06 wordt deze gereserveerd voor personen met een gehandicaptenparkeerkaart. Juridisch kader Wettelijke grondslag Dit besluit is genomen conform: - artikel 2, lid 1, onder a, b, c en d Wegenverkeerswet 1994; - artikel 15, Wegenverkeerswet 1994; - artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; - artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; - artikel 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht; - mandaatregeling 2012 Aalten; - tekening VK7-02-19; Beleidskader De maatregel tot het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Europastraat te Dinxperlo, is getoetst aan Nationaal, Provinciaal en Gemeentelijk beleid. De maatregel wordt conform Duurzaam Veilig uitgevoerd. De essentie van Duurzaam Veilig is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig- gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving. In de wegencategorisering van de gemeente Aalten, wordt de bovenstaande weg aangewezen als erftoegangsweg. Dit houdt in dat de weg gebruikt als veilige ontsluiting van percelen binnen verblijfsgebieden. Het gemotoriseerde- en langzaam verkeer wordt op de rijbaan gemengd. Er geldt hier een snelheidsregime van 30km/u. De wegencategorisering is onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2010-2020 (GVVP) Het besluit Burgemeester en wethouders besluiten het volgende verkeersbesluit te nemen: 1 door het aanbrengen van het verkeersbord E06 volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een algemene parkeerplaats aan te wijzen als een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Europastraat nabij huisnummer 10. Advies politie Op 13 november 2013 hebben wij via e-mail aan Politie Noord- en Oost Gelderland een advies gevraagd voor dit verkeersbesluit. Op 22 november 2013 kregen wij een schriftelijke reactie dat de politie geen bezwaar heeft tegen deze verkeersmaatregel. Bezwaar en beroep Het bovenstaande besluit ligt vanaf 19 november 2013 tot en met 31 december 2013 ter inzage. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken na datum toezending van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester van Aalten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; - de gronden van het bezwaar. Een te late indiening van een gemotiveerd bezwaarschrift kan leiden tot het niet-ontvankelijk verklaren hiervan. Tevens kan, nadat bezwaar is gemaakt, in het geval van een spoedeisend belang, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening (bijv. schorsing van het besluit) worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem en het bezoekadres is: Martinetsingel 2, 7201 DT Zutphen. Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten, G.Sikking Afdeling Bestuur en Openbare Ruimte Team Beheer Openbare Ruimte

 

Onderwerp: Verkeer | Weg, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. stcrt-2013-33260

Gerelateerde berichten