Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor realisatie van zonnepark De Rietstap te Dinxperlo

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor realisatie van zonnepark De Rietstap te Dinxperlo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Er is een plan ingediend voor de realisatie van zonnepark De Rietstap te Dinxperlo, met bijbehorende voorzieningen, en een omvang van ca. 2,7 hectare, aan de Jaegerinkweg (ong), gelegen tussen de Helmkamp en Rietstapperweg te Dinxperlo. Het zonnepark is geprojecteerd op gronden met de bestemmingen 'Agrarisch - dorpsgebied' en 'Groen', zoals dat is opgenomen in het bestemmingsplan 'Kern Dinxperlo 2012'. Het project is strijdig met het geldende bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan dit plan en met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht afwijken van het bestemmingsplan.InzienMet ingang van woensdag 9 mei 2018 ligt het ontwerpbesluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage.Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.OV00013-ON01) of via onze website www.aalten.nl onder Inwoners/Bekendmakingen/Ruimtelijkeplannen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 in Aalten.ZienswijzenTijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van ´zienswijze omgevingsvergunning zonnepark De Rietstap te Dinxperlo´. InformatieVoor meer informatie of voor het maken van een afspraak om mondeling een zienswijze in te dienen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0543) 49 33 33.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2018.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. stcrt-2018-25295

Gerelateerde berichten