Vastgesteld uitwerkingsplan Kern Dinxperlo 2012, uitwerking Nieuwstraat-Molenhof en hogere waarde Wet geluidhinder

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld uitwerkingsplan Kern Dinxperlo 2012, uitwerking Nieuwstraat-Molenhof en hogere waarde Wet geluidhinder.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Namens het college is op 26 oktober 2020 het uitwerkingsplan Kern Dinxperlo 2012, uitwerking Nieuwstraat-Molenhof vastgesteld, waarbij een besluit hogere waarde Wet geluidhinder is genomen. Het uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van 14 sociale rijwoningen met tuinen, parkeerplaatsen, groen en verkeersgebied in de hoek Nieuwstraat-Molenhof in Dinxperlo. Omdat het gevelgeluidsniveau vanwege de Nieuwstraat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt, is een hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder vastgesteld.InzienMet ingang van woensdag 28 oktober 2020 ligt het uitwerkingsplan en besluit hogere waarde met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage. Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.UP00006-VG01) of via onze website www.aalten.nl onder Inwoners / Wonen en Bouwen / Ruimtelijke plannen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).BeroepTegen het ontwerp van het uitwerkingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde zijn geen zienswijzen naar voren gebracht en er zijn geen wijzigingen in het besluit aangebracht. Daarom kan alleen een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen, gedurende de beroepstermijn beroep instellen. De beroepstermijn is van donderdag 29 oktober tot en met woensdag 9 december 2020. InformatieWilt u ondersteuning bij het inzien van bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2020.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. stcrt-2020-56294

Gerelateerde berichten