Ontwerpverkeersbesluit Aaldersbeeklaan, Dinxperlo

DeDinxperlogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpverkeersbesluit Aaldersbeeklaan, Dinxperlo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders besluiten de volgende verkeersmaatregel te nemen:1.Het aanwijzen van vier parkeerplaatsen als parkeergelegenheid bestemd voor het opladen van elektrische personenauto`s, door het plaatsen van het verkeersbord E8, volgens bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’;PublicatieVanaf de dag volgend op de datum van de bekendmaking van het ontwerp besluit in de Staatscourant, ligt het ontwerp verkeersbesluit voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Aaldersbeeklaan ter inzage. Vervolgens heeft u 6 weken de tijd om het ontwerp verkeersbesluit in te zien in het gemeentehuis. Reactie op ontwerp verkeersbesluitBent u het niet eens met de verandering die wij voorstellen? Dan kunt u uw zienswijze indienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Dit doet u door een brief te sturen naar Gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten. Uw zienswijze dient in ieder geval het volgende te bevatten:1.Dagtekening2.Het nummer van het ontwerp verkeersbesluit3.Omschrijving van het verkeersbesluit waar u een zienswijze op heeft4.Een beschrijving van uw zienswijze5.Uw naam en adres6.ondertekeningMediationWilt u liever een gesprek om tot een oplossing te komen? We kunnen dan met een neutrale gespreksleider vrijblijvend gaan zoeken naar een oplossing. U houdt het recht om alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken bezwaar te maken.Aalten, 23-6-2021Hoogachtend,namens burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,R. PardijsAfdeling Bestuur en Openbare RuimteTeam Beheer Openbare Ruimte

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2021.

Dit artikel verscheen op deDinxperlogids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dinxperlo, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDinxperlogids.nl
Redactie deDinxperlogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dinxperlo
  2. stcrt-2021-33718

Gerelateerde berichten